Skupina A

Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM, a to len na území SR.
Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny A1.

Do skupiny motorových vozidiel AM patria dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h. Ak ide o dvojkolesové vozidlo, zdvihový objem valcov jeho motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora. Ak ide o trojkolesové vozidlo, zdvihový objem valcov jeho motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Do tejto skupiny patria aj štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg (bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h, a ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Do skupiny A patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.

Spät na
ponuku

  • Kurz skupiny B
  • Kurz skupiny A
  • Doškolovacie kurzy
  • Predvedenie na skúšku
  • Kondičné jazdy
viac

Prihlásenie
do kurzu

  • Čadca (streda)
  • Stará Bystrica (piatok)

  • +421 908 828 151
viac